Internetowy serwis Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. prof. Henryka Leśniaka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
 

XIX TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH
BESKID SĄDECKI

Pod
patronatem Starosty Myślenickiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

XVIII turniej już za nami. Zobacz wyniki na dole strony!

 1. Cel turnieju
 2. Celem turnieju jest popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o górach Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu myślenickiego położonego powyżej 600 m n.p.m., zwanego Beskidem Myślenickim.

 3. Organizatorzy
 4. Organizatorem turnieju jest Szkolne Koło PTT im. prof. Henryka Leśniaka przy ZSO w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice

  http://sk-myslenice.ptt.org.pl,
  e-mail: almanet[at]almalo[dot]edu[dot]pl.

 5. Warunki uczestnictwa
  • wiek 14-19 lat,
  • wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i nadesłanie na adres e-mailowy lub zwykły SK PTT przy ZSO w Myślenicach,
  • zgłoszenia przyjmowane są tylko do 2 grudnia - decyduje data wpływu.

 6. Zakres tematyczny
  • wiedza dotycząca Beskidu Sądeckiego.

 7. Przebieg turnieju

 • turniej odbędzie się 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1200 w auli szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice,
 • do eliminacji zgłaszane są trzyosobowe drużyny z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i Szkolnych Kół PTT powiatu myślenickiego oraz szeroko rozumianego regionu wg karty zgłoszenia z aktualną pieczątką szkoły lub właściwego Oddziału PTT,
 • poszczególne szkoły (Zespół Szkół również rozumiany jest jako jedna szkoła) oraz Szkolne Koła PTT mogą zgłosić maksymalnie dwie drużyny,
 • jury przyznaje trzy pierwsze nagrody oraz trzy wyróżnienia po indywidualnym turnieju wszystkich osób za najwyższą ilość zdobytych punktów,
 • zwycięstwo drużyny stanowi największa ilość punktów zebranych przez poszczególnych jej członków,
 • wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jury, w którego skład wchodzą m.in. wszyscy opiekunowie poszczególnych drużyn.
 • 6. Literatura

 • główna literatura:

  Bogdan Mościcki, Beskid Sądecki i Małe Pieniny. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” — Pruszków 2017.
  272 strony formatu B6, 24 strony ze zdjęciami barwnymi, 32 ilustracji czarno-białych w tekście, 28 szczegółowych mapek i planów miejscowości, 9 panoram. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami; wewnątrz skrzydełek mapka - schemat tras opisanych w przewodniku oraz barwna panorama Tatr z Jaworzyny (z opisem). Wydanie IV poprawione i uzupełnione.
  Zasięg przewodnika określa linia: Przełęcz Tylicka – Tylicz – Mochnaczka - Przełęcz Krzyżówka - Nowy Sącz - Krościenko - Leśnica - Wielki Lipnik - Stara Lubowla - Pławiec - Leluchów - granica państwa do Przełęczy Tylickiej. Opisane zostały pasma Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej (tworzące Beskid Sądecki), Pasmo Dubnego, Małe Pieniny oraz Góry Lubowelskie na Słowacji (staropolski Krępak). W części ogólnej opisane zostały historia i środowisko przyrodnicze regionu. W części szczegółowej znaleźć można opisy 123 szlaków turystycznych (w tym wszystkie wyznakowane przez PTTK). Jak zwykle, najobszerniejszą część przewodnika stanowi Słownik miejscowości zawierający szczegółowe informacje krajoznawcze o wszystkich miejscowościach na omawianym terenie.

  * * *

  XVIII TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH
  BESKID ŚLĄSKI
  Już za nami. Zobacz wyniki na dole strony!

 • główna literatura:

  Barański Mirosław, Beskid Śląski. Przewodnik, Wydanie I. Pruszków 2008. 496 stron formatu B6, 55 zdjęć barwnych, 11 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych w tekście, 13 mapek i planów miejscowości; 10 panoram górskich, wewnątrz skrzydełek barwna mapa Beskidu Śląskiego. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

  * * *


  XVII TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH
  BESKID ŻYWIECKI

  Pod
  patronatem Starosty Myślenickiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  Już za nami. Zobacz wyniki na dole strony!

 • główna literatura:

  Figiel Stanisław, Janicka-Krzywda Urszula, Krzywda Piotr, Wiśniewski Wojciech W., Beskid Żywiecki. Przewodnik, wydanie II aktualizowane, Pruszków 2012. 520 stron, 112 fotografii czarno-białych, 80 mapek i planików miejscowości, 15 panoram. Okładka miękka ze skrzydełkami.

  * * *

  XVI TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH
  BESKID MAŁY

  Pod
  patronatem Starosty Myślenickiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  Już za nami. Zobacz wyniki na dole strony!

 • główna literatura:

  Radosław Truś, Beskid Mały. Przewodnik, wydanie II poprawione i zaktualizowane, Pruszków 2014. 368 stron formatu B6, 68 zdjęć barwnych, 60 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych w tekście, 10 planów i mapek, 7 panoram. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

 • * * *

  XV JUBILEUSZOWY TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH
  TATRY POLSKIE

  Pod
  patronatem Starosty Myślenickiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
  oraz
  specjalnym patronatem Tatrzańskiego Parku Narodowego na jego 60-lecie

  Już za nami. Zobacz wyniki na dole strony!

 • główna literatura:

  Józef Nyka, Tatry Polskie. Wydanie XVIII. Latchorzew 2013. 324 strony. 37 panoram górskich, 16 mapek i planów. Oprawa miękka z dwoma skrzydełkami, szyta.
  Przewodnik bez odpowiedników w polskiej literaturze krajoznawczej – od 44 lat stale na rynku, z wydania na wydanie rozszerzany i aktualizowany. Towarzyszy w wędrówkach dowiadczonym turystom górskim, wprowadza w Tatry nowicjuszy. Zawiera szczegółowe opisy wszystkich szlaków w Tatrach Polskich, propozycje spacerów po Zakopanem i wycieczek na Podtatrze (w sumie 66 tras). Ostatnią część książki stanowi słowniczek w 140 hasłach omawiający wszystkie ważniejsze szczyty, przełęcze i jaskinie. Na obu stronach tylnej okładki umieszczona jest przejrzysta, kolorowa mapa.

 • * * *

  FINISAŻ WYSTAWY 100-LECIE RZECZYPOSPOLITEJ RAFAJŁOWSKIEJ

  Uroczysty finisaż uczniowskiej wystawy pn. "Rzeczypospolita Rafajłowska", po którym odbędzie się krótkie spotkanie na szkolnej auli (II piętro). Na spotkaniu zostanie przedstawiona prezentacja (w tym materiał filmowy) myślenickiej delegacji z obchodów jubileuszu 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich (w tym walk Uczniów i Profesorów myślenickiego Gimnazjum, czyli naszej obecnej Szkoły), jakie miały miejsce 1-4 października w Rafajłowej na Ukrainie, pod łaskawym patronatem Konsula Generalnego RP we Lwowie!
  Data: Środa, 12 listopada 2014 r.
  Godzina: 17:00.
  Adres: I LO w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8, I piętro.
  Organizują: Szkolne Koło PTT przy ZSO w Myślenicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Myślenicach.
  Milena Macko – przewodnicząca SK PTT przy ZSO
  Marek Stoszek – prezes PTH O/Myślenice

  * * *

  100-LECIE RZECZYPOSPOLITEJ RAFAJŁOWSKIEJ

  Zapraszamy wszystkich, którzy zapisali się – korzystając z formularza na stronie Szkoły – na drugie i zarazem ostatnie spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 19 września 2014 r. (piątek) w Muzeum Regionalnym "Dom Grecki" w Myślenicach, ul. Sobieskiego 3. Spotkanie rozpocznie się tuż po obchodach 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, których początek zaplanowano na godz. 17:00. Prosimy o niezawodne przybycie, ponieważ pojawiły się kolejne, istotne informacje, dotyczące wyjazdu.

  Zapraszamy wszystkich, którzy zapisali się – korzystając z formularza na stronie Szkoły – na pierwsze przedwyjazdowe spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 8 sierpnia 2014 r. (piątek) w Muzeum Regionalnym "Dom Grecki" w Myślenicach, ul. Sobieskiego 3. Spotkanie rozpocznie się tuż po wykładzie pn. O rzekomo legionowych okopach pod Sywulą, którego początek zaplanowano na godz. 18:00. Prosimy o niezawodne przybycie, ponieważ pojawiły się nowe, istotne informacje, dotyczące kosztów transportu (patrz stosowne PISMO).

  O rzekomo legionowych okopach pod Sywulą

  Uczniowie, którzy brali udział w przygotowaniach do obchodów 100-lecia Rzeczypospolitej Rafajłowskiej (m.in. w spotkaniach, wykładach w Muzeum Regionalnym "Dom Grecki" w Myślenicach, jesiennym rajdzie w Pieninkach Skrzydlańskich; również z poprzednich roczników, którzy wykonywali postery i tablice znajdujące się na I piętrze oraz prawnukowie i wnukowie polskich legionistów – uczniów naszej Szkoły sprzed 100 lat) proszeni są o zgłaszanie swojego udziału w obchodach poprzez wypełnienie poniższego formularza. Proszę o pobranie z sekretariatu Szkoły druku oświadczenia Rodziców. Można też oświadczenie pobrać ze strony Szkoły (oto link: zastepstwa.almalo.edu.pl/prawo/oswiadczenie_rodz.doc). Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę dostarczyć w terminie do 25 czerwca 2014 r. do sekretariatu Szkoły. Oficjalny program obchodów wywieszony został w gablotach na I piętrze; jest również umieszczony w sieci pod adresem karpaccy.pl/jubileusz-100-lecia-walk-legionow-polskich-w-karpatach-wschodnich/. Program naszego wyjazdu został nieco skrócony. Wyjazd spod Szkoły po południu 30 września – powrót 4 października 2014 r. wieczorem. W piątek i sobotę (2-3 października) przewidujemy wyjście na najwyższy szczyt Gorganów (Sywulę 1836 m n.p.m.) oraz udział w ognisku na Przełęczy Legionów, na którą dotrzemy pieszo spod Sywuli. W treści wiadomości z formularza proszę wpisać jeszcze raz swoje imię i nazwisko, a następnie klasę i obecny rok szkolny (w przypadku absolwentów – rok ukończenia Szkoły) oraz (ważne!) numer aktualnego paszportu. W przypadku dodatkowych pytań – proszę je po prostu wpisać do treści formularza – dalsze informacje dla zgłoszonych osób via mail. Formularz znajduje się TUTAJ.

  Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach i Oddział Myślenicki Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zapraszają 28 lutego 2014 r. o godz. 18 na ulicę Sobieskiego 3, na wykład pt. „100-lecie Rzeczypospolitej Rafajłowskiej. Udział uczniów i profesorów myślenickiego Gimnazjum w kampanii karpackiej 1914/15″.

  * * *

  XIV TURNIEJ WIEDZY O GÓRACH
  CZARNOHORA

  Pod
  patronatem Starosty Myślenickiego
  oraz
  specjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

  Już za nami. Zobacz wyniki na dole strony!

  XIV Turniej był poświęcony CZARNOHORZE z najwyższym szczytem Howerlą - w części, która należała w okresie międzywojennym do II Rzeczypospolitej.
  Jednocześnie była to dla nas forma przygotowania się do obchodów 100-lecia Rzplitej Rafajłowskiej, o którą walczyli i ginęli w 1914 r. uczniowe naszej Szkoły. Obchody będą miały miejsce w październiku 2014 r. w samej Rafajłowej (obecnie jest to wieś Bystrycia w Gorganach na Ukrainie).

 • główna literatura:

  1) Marek Olszański, Leszek Rymarowicz, Powroty w Czarnohorę. Nie tylko przewodnik, wyd. OW REWASZ, Pruszków 1993, s.254, liczne il., mapy, plany w tekście., opr. oryg. kartonowa., 18 cm. • WYNIKI I TURNIEJU z 2000 roku - Beskid Myślenicki!
  WYNIKI II TURNIEJU z 2001 roku - Tatry Bielskie!
  WYNIKI III TURNIEJU z 2002 roku - Tatry Liptowskie!
  WYNIKI IV TURNIEJU z 2003 roku - Tatry Wysokie Słowackie!
  WYNIKI V TURNIEJU z 2004 roku - Tatry Polskie! - 50-lecie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  WYNIKI VI TURNIEJU z 2005 roku - Gorce! - 25-lecie Gorczańskiego Parku Narodowego.
  WYNIKI VII TURNIEJU z 2006 roku - Pieniny! - Pieniński Park Narodowy.
  WYNIKI VIII TURNIEJU z 2007 roku - Babia Góra! - Babiogórski Park Narodowy.
  WYNIKI IX TURNIEJU z 2008 roku - Beskid Niski! - Magurski Park Narodowy.
  WYNIKI X TURNIEJU z 2009 roku - Tytus Chałubiński! - pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty (patrz stosowne PISMO).
  WYNIKI XI TURNIEJU z 2010 roku - Bieszczady! - Bieszczadzki Park Narodowy.
  WYNIKI XII TURNIEJU z 2011 roku - Beskid Myślenicki!
  WYNIKI XIII TURNIEJU z 2012 roku - Gorgany!
  WYNIKI XIV TURNIEJU z 2013 roku - Czarnohora!
  WYNIKI XV TURNIEJU z 2014 roku - Tatry Polskie! - 60-lecie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  WYNIKI XVI TURNIEJU z 2015 roku - Beskid Mały!
  WYNIKI XVII TURNIEJU z 2016 roku - Beskid Żywiecki!
  WYNIKI XVIII TURNIEJU z 2017 roku - Beskid Śląski!

 
 Wykonanie: Jacek Pułka. © 2000-2017 Szkolne Koło PTT. All rights reserved.